.. rozumienie selektywne (selektives Verstehen). Jest ono szczególnie ważne podczas egzaminów, gdy muszę skoncentrować się na konkretnym pytaniu i jakimś detalu. Tutaj odwołuję się do przeczytanego wcześniej tekstu ze zrozumieniem ogólnym, koncentrując się jednak na danym fragmencie tekstu, umożliwiającym mi udzielenie prawidłowej odpowiedzi na stawiane podczas egzaminu pytanie. Warto, by czytanie tekstu (artykułu, ulotki, prospektu, instrukcji obsługi itd.) zakończyło się zawsze rozumieniem szczegółowym (detailliertes Verstehen). To trzeci, ostatni etap pracy nad tekstem w języku obcym. Podczas tego (kolejnego) czytania tekstu następuje prawdziwa praca nad tym tekstem, ważne jest tu rozumienie każdego, nawet najdrobniejszego słowa, oczywiście w kontekście zdaniowym i sytuacyjnym. Przykład: Sie ist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Ten krótki, pozornie mało istotny wyraz "je" (kiedykolwiek) jest w tym zdaniu kluczowy. Uczeń, któremu wydaje się, że taki krótki wyraz nie może mieć większego znaczenia, zdziwi się, gdy sięgnie po słownik. Praca ze słownikiem jest wówczas konieczna. Uczeń, który zna czasownik "lesen", powinien zaniepokoić się widząc zdanie typu: Wir haben im Wald viele Beeren gelesen. Gdy sprawdzi w słowniku różne znaczenia czasownika "lesen", odkryje, że czasownik ten oznacza nie tylko "śledzić wzrokiem tego, co napisane lub wydrukowane" i posiada także inne, zupełnie niespodziewane znaczenie.