Jeżeli nie korzystasz z systemu płatności PayPal możesz dokonać zakupu przelewem na konto:

Beata de Wendt

Volksbank Ruhr Mitte

IBAN: DE31 4226 0001 0042 6941 01

BIC: GENODEM1GBU

Podaj na zleceniu przelewu koniecznie czytelny adres E-Mail 

 Wszelkie pytania kierujemy na adres: niemieckiodpoczatkudw@web.de