Dr Artur Stopyra jest nie tylko znawcą niemieckiej gramatyki, ale także znakomitym dydaktykiem języka niemieckiego i prawdziwą "kopalnią pomysłów" na ciekawe i zabawne lekcje, jest zarówno nauczycielem akademickim i interdyscyplinarnie pracującym naukowcem (ukończone studia na trzech różnych kierunkach, w planie dwa kolejne doktoraty oraz w przygotowaniu habilitacja z germanistyki) i trenerem językowym, przygotowującym młodych ludzi z całego świata do studiów w Niemczech, ale także metodykiem nauczania języka Goethego, prowadzącym w wielu krajach szkolenia metodyczne dla nauczycieli.